Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Bookholtlaan 19, 7581 BB Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 19
Publicatiedatum
12-06-2019
Einddatum
24-07-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Bookholtlaan 19, 7581 BB Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend voor:

Beschrijving

Het houden van het evenement ‘Schuttersfeest St. Märten’ aan de Bookholtlaan 19, 7581 BB Losser op de volgende dagen:
- vrijdag 26 juli 2019 van 19:00 uur tot 01:00 uur;
- zaterdag 27 juli 2019 van 13:00 uur tot 01:00 uur;
- zondag 28 juli 2019 van 12:00 uur tot 01:00 uur.
Datum bekendmaking 12 juni 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.