Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Hoofstraat 69, 7586 BL Overdinkel

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BL 69
Publicatiedatum
11-06-2019
Einddatum
23-07-2019
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Hoofstraat 69, 7586 BL Overdinkel

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:

Beschrijving

Oos café, Hoofdstraat 69, 7586 BL Overdinkel, voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het ‘Smokkelfestijn’ in Overdinkel op de volgende dagen en tijden:
- zaterdag 6 juli 2019 van 14:00 uur tot 01:00 uur;
- zondag 7 juli 2019 van 14:00 tot 19:00 uur. 
Datum bekendmaking 11 juni 2019.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.