Aanvraag om omgevingsvergunning Haerpad 10, 7587 BZ de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587BZ 10
Publicatiedatum
11-06-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Haerpad 10, 7587 BZ de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

Bouwen van een overkapping op het perceel Haerpad 10, 7587 BZ de Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.