Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Centrum van Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
28-08-2019
Einddatum
09-10-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Centrum van Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Stichting Bruegheliaans Festijn, Hagenvoorde 2, 7581 RJ Losser voor het houden van het Bruegheliaans Festijn in het centrum van Losser op de onderstaande dagen en tijden:
- donderdag 22 augustus 2019 van 16.00 uur tot 24.00 uur;
- vrijdag 23 augustus 2019 van 9.00 uur tot zaterdag 24 augustus 2019 2.00 uur;
- zaterdag 24 augustus 2019 van 9.00 uur tot zondag 25 augustus 2019 2.00 uur;
- zondag 25 augustus 2019 van 12.00 uur tot 21.00 uur.
Datum bekendmaking 21 augustus 2019
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.