Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Mekkelhorsterstraat 31, 7588 PL Beuningen

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7588PL 31
Publicatiedatum
28-08-2019
Kaart behorende bij: Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Mekkelhorsterstraat 31, 7588 PL Beuningen

Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend voor:

Beschrijving

Het oprichten van een pluimveestal op het perceel Mekkelhorsterstraat 31, 7588 PL Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.