Aanvraag om omgevingsvergunning kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 30 in Losser.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 30
Publicatiedatum
28-08-2019

Aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor het:
 

Beschrijving

Inrichten van een boerderij-appartement in een bestaand bedrijfsgebouw aan de Gronausestraat, kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 30.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.