Aanvraag om omgevingsvergunning Markweg 2, 7582 BD Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582BD 2
Publicatiedatum
28-08-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Markweg 2, 7582 BD Losser

Aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor het:
 

Beschrijving

Gedeeltelijk verbouwen van een school naar een kinderdagverblijf op het perceel Markeweg 2, 7582 BD Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.