Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 223, 7586 BR Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BR 223
Publicatiedatum
28-08-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Hoofdstraat 223, 7586 BR Overdinkel

Aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbouwen aan de achter zijkant van een bestaande woning op het perceel Hoofdstraat 223, 7586 BR Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.