Verleende vergunning APV en bijzondere wetten de Brink 3, 7581 JC Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581JC 3
Publicatiedatum
18-11-2019
Einddatum
30-12-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten de Brink 3, 7581 JC Losser

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Alink Bakkerij B.V., de Brink 3, 7581 JC Losser voor het innemen van een standplaats voor het oude postkantoor en tegenover de ingang van bakkerij Alink in Losser voor de verkoop van oliebollen van op 30 en 31 december 2019. 
Datum bekendmaking 18 november 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.