Sloopmelding Narcisstraat 37, 7581 TG Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581TG 37
Publicatiedatum
27-11-2019
Kaart behorende bij: Sloopmelding Narcisstraat 37, 7581 TG Losser

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verwijderen van asbest in een trafostation op het perceel Narcisstraat 37, 7581 TG Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.