Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Denekamperstraat 1, 7587 NA De Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NA 1
Publicatiedatum
19-11-2019
Einddatum
31-12-2019
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Denekamperstraat 1, 7587 NA De Lutte

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

R.J. Spencer, Denekamperstraat 3, 7587 NA de Lutte, voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het theaterevent bij Landgoed De Bekspring, Denekamperstraat 1, 7587 NA De Lutte, op donderdag 28 november 2019 van 17:00 uur tot 23:00 uur.
Datum bekendmaking 19 november 2019
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.