Gebruiksmelding Honingloweg 30, 7581 PK Losser

Type bekendmaking
gebruiksvergunning
Status
melding
Locatie (perceel)
  • Losser H 9337
Publicatiedatum
27-11-2019
Kaart behorende bij: Gebruiksmelding Honingloweg 30, 7581 PK Losser

Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is een gebruiksmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf op het perceel Honingloweg 30, 7581 PK Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende gebruiksmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het hier niet mee eens zijn kunnen de gemeente verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.