Aanvraag om omgevingsvergunning perceel kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 3846 in de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser G 3846
Publicatiedatum
27-11-2019

Ophogen/aanvullen van een kleigat op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 3846 in de Lutte.
 

Beschrijving

Ophogen/aanvullen van een kleigat op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 3846 in de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.