Aanvraag om omgevingsvergunning Invalsweg 17, 7586 RB Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RB 17
Publicatiedatum
27-11-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Invalsweg 17, 7586 RB Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een eik op het perceel Invalsweg 17, 7586 RB Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.