Verleende vergunning APV en bijzondere wetten op het Raadhuisplein in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
11-11-2019
Einddatum
23-12-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten op het Raadhuisplein in Losser

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

OWM DSW Zorgverzekeraar, voor het innemen van een standplaats met een minivan ten behoeve van de promotie van de zorgverzekeraar op donderdag 12 december 2019 van 13:30 uur tot 16:00 uur op het Raadhuisplein in Losser. 
Datum bekendmaking 11 november 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.