Aanvraag om omgevingsvergunning traject Dinkel-klooster, kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 476

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 476
Publicatiedatum
27-11-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Herinrichten van de Glanerbeek, traject Dinkel-klooster, kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 476.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.