Aanvraag om omgevingsvergunning nabij Bentheimerstraat 81, 7587 NG de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NG 81
Publicatiedatum
27-11-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning nabij Bentheimerstraat 81, 7587 NG de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 3 eikenbomen op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie D, nummer 2774, nabij Bentheimerstraat 81, 7587 NG de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.