Aanvraag om omgevingsvergunning kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummers 10144 en 10140 aan de Oldenzaalsestraat 84A en 84B, 7581 PW Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PW 84
Publicatiedatum
27-11-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummers 10144 en 10140 aan de Oldenzaalsestraat 84A en 84B, 7581 PW Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een wilg op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummers 10144 en 10140 aan de Oldenzaalsestraat 84A en 84B, 7581 PW Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.