Aanvraag om omgevingsvergunning de Zoeker Esch 5, 7582 CN Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582CN 5
Publicatiedatum
27-11-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning de Zoeker Esch 5, 7582 CN Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbreiden van een hal op het perceel de Zoeker Esch 5, 7582 CN Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.