Aanvraag om omgevingsvergunning Postweg 30, 7587 PD de Lutte.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PD 30
Publicatiedatum
27-11-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Postweg 30, 7587 PD de Lutte.

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een loods voor agrarisch gebruik op het perceel Postweg 30, 7587 PD de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.