Aanvraag om omgevingsvergunning Postweg 19, 7587 PB de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PB 19
Publicatiedatum
27-11-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Postweg 19, 7587 PB de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Vervangen van 2 schuren voor boerderijappartementen op het perceel Postweg 19, 7587 PB de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.