Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit Gildehauserweg 35, 7581 PE Losser

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581PE 35
Publicatiedatum
13-03-2019
Einddatum
24-04-2019
Kaart behorende bij: Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit Gildehauserweg 35, 7581 PE Losser

Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten dat er geen milieueffectrapport (m.e.r.) hoeft te worden gemaakt voor het wijzigen van de inrichting:
 

Beschrijving

Op het perceel Gildehauserweg 35, 7581 PE Losser.
Datum bekendmaking 13 maart 2019.
 

Procedure

Bezwaar
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een handeling ter voorbereiding op het moederbesluit. Tegen onderhaving besluit staat geen direct bezwaar of beroep open, tenzij deze beslissing een belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. U kunt als direct belanghebbende gedurende een periode van zes weken, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Losser. Overige belanghebbenden kunnen bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit indienen bij het besluit in het kader waarvan dit beoordelingsbesluit plaatsvindt, te weten de omgevingsvergunning ingevolge de Wabo.