Verleende vergunning APV en bijzondere wetten evenement 'Drielandsteenloop' door het buitengebied van Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
20-03-2019
Einddatum
01-05-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten evenement 'Drielandsteenloop' door het buitengebied van Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Douane Arnhem, T.C. Schoof, De Poppe 8, 7587 GA de Lutte voor het houden van het evenement ‘Drielandsteenloop’  op 22 mei 2019 van 9.00 uur tot 17.00 uur door het buitengebied van Losser, start en finish bij de KVV in Losser.
Datum bekendmaking: 20 maart 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.