Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Bentheimerstraat 25, 7587 ND de Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587ND 25
Publicatiedatum
20-03-2019
Einddatum
01-05-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Bentheimerstraat 25, 7587 ND de Lutte

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

A. Woordes, Westwal 43, 7571 BB Oldenzaal voor het houden van de wandeltocht  ‘Oldenzaal tegen MS’ op 7 april 2019 van 9.00 uur tot 16.00 uur, start en finish op de parkeerplaats aan de achterzijde van restaurant ‘De Stroper’, Bentheimerstraat 25, 7587 ND de Lutte.
Datum bekendmaking: 20 maart 2019
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.