Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet in de dorpskern van de Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AA 1
Publicatiedatum
20-03-2019
Einddatum
01-05-2019
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet in de dorpskern van de Lutte

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

Stichting Gemeenschapswerk De Hellehond, namens R.A. Oude Egbrink, Plechelmusstraat 14, 7587 AM de Lutte voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het dorpsfeest ‘De Hellehondsdagen’ in de dorpskern van de Lutte, Dorpsstraat, 7587 AA de Lutte op de volgende dagen en tijden;  
o    Vrijdag 5 juli 2019 van 20.00 uur tot zaterdag 6 juli 2019 02.00 uur. 
o    Zaterdag 6 juli 2019 van 20.00 uur tot zondag 7 juli 2019 02.00 uur. 
o    Zondag 7 juli 2019 van 12.00 uur tot 20.00 uur.
Datum bekendmaking: 20 maart 2019.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.