Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet bij Erve Beverborg, Lutterzandweg 18A, 7587 LH de Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LH 18 A
Publicatiedatum
20-03-2019
Einddatum
01-05-2019
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet bij Erve Beverborg, Lutterzandweg 18A, 7587 LH de Lutte

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

Loopgroep Dionysos, namens A. Wilbers, Zicht 6, 7591 SB Denekamp voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het evenement Landgoed Twente Marathon bij Erve Beverborg aan de Lutterzandweg 18A, 7587 LH de Lutte op de volgende dagen en tijden:
o    12 oktober 2019 van 13.00 uur tot 20.00 uur.
Datum bekendmaking: 20 maart 2019.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.