Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
20-03-2019
Einddatum
01-05-2019
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

R. Kremers, Tankelanden 2, 7542 DR Enschede voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de gelegenheid ‘Paaspub quiz GALOS’ in ‘t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser op donderdag 18 april 2019 19.00 uur tot 00.00 uur.
Datum bekendmaking: 20 maart 2019.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.