Stookontheffing Oldenzaalsestraat 130A, 7581 PW Losser

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
15-03-2019
Einddatum
26-04-2019
Kaart behorende bij: Stookontheffing Oldenzaalsestraat 130A, 7581 PW Losser

Oldenzaalsestraat 130A, 7581 PW Losser kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 8649. 
Datum bekendmaking 15 maart 2019.
 

Beschrijving

Oldenzaalsestraat 130A, 7581 PW Losser kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 8649. 
Datum bekendmaking 15 maart 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.