Sloopmelding Beverborgsweg 11, 7588 PA Beuningen

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7588PA 11
Publicatiedatum
27-03-2019
Kaart behorende bij: Sloopmelding Beverborgsweg 11, 7588 PA Beuningen

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verwijderen van asbesthoudende golfplaten op het dak van een stal en een autogarage op het perceel Beverborgsweg 11, 7588 PA Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.