Aanvraag om omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat 20, 7581 AV Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AV 20
Publicatiedatum
27-03-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat 20, 7581 AV Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verbouwen van een woning, uitbouwen van een keuken, aanpassen van een erker,  plaatsen van een buitenverbljif, overkapping en carport Oldenzaalsestraat 20, 7581 AV Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.