Aanvraag om omgevingsvergunning Gronausestraat 60, 7581 CH Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CH 60
Publicatiedatum
27-03-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Gronausestraat 60, 7581 CH Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Dicht maken van een overkapping op het perceel Gronausestraat 60, 7581 CH Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.