Aanvraag om omgevingsvergunning Enschedesestraat 113A, 7582 PM Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PM 113 a
Publicatiedatum
27-03-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Enschedesestraat 113A, 7582 PM Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van tijdelijke woonunits op het perceel Enschedesestraat 113A, 7582 PM Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.