Aanvraag om omgevingsvergunning Andersonstraat 2, 7582 AZ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582AZ 2
Publicatiedatum
27-03-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Andersonstraat 2, 7582 AZ Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een kastanjeboom op het perceel Andersonstraat 2, 7582 AZ Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.