Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in de gemeente Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
13-02-2019
Einddatum
27-03-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in de gemeente Losser

Op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

 Nationaal MS Fonds, Mathenesserlaan 378, 3023 HB Rotterdam voor het plaatsen van spandoeken in Losser, De Lutte en Overdinkel ten behoeve van de aankondiging van de collecteweek van Nationaal MS fonds in de periode 18 november 2019 tot en met 23 november 2019.
Datum bekendmaking: 13 februari 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.