Aanvraag om omgevingsvergunning Snippertweg 12, 7582 PC Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PC 12
Publicatiedatum
27-02-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Snippertweg 12, 7582 PC Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van vier eikenbomen op het perceel Snippertweg 12, 7582 PC Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.