gehandicaptenparkeerplaats Ververstraat Overdinkel

Type bekendmaking
gehandicaptenparkeervergunning
Status
ontwerp-besluit
Publicatiedatum
27-06-2019
Einddatum
08-08-2019
Kaart behorende bij: gehandicaptenparkeerplaats Ververstraat Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van Losser is voornemens om een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen aan de Ververstraat te Overdinkel.

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van Losser is voornemens om een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen aan de Ververstraat te Overdinkel.

Het ontwerpbesluit, inclusief een bijbehorende tekening, ligt met ingang van

27 juni 2019 voor een periode van vier weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Losser in Kultuurhus ’t Lossers Hoes te Losser.

Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:

  • Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur;
  • Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
  • Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.

 
Tegen het ontwerpbesluit kan iedere belanghebbende vanaf 27 juni 2019 gedurende vier achtereenvolgende weken zijn of haar zienswijzen schriftelijk dan wel mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, (7580 AB) Losser.
 
Wanneer het mondeling kenbaar maken van een zienswijze de voorkeur geniet dan wel indien u nadere informatie wenst, dan kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met de heer E. Steijns (telefoon 06-12081686) van de afdeling Openbare Werken.

Procedure

Tegen het ontwerpbesluit kan iedere belanghebbende vanaf 27 juni 2019 gedurende vier achtereenvolgende weken zijn of haar zienswijzen schriftelijk dan wel mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, (7580 AB) Losser.

 

Wanneer het mondeling kenbaar maken van een zienswijze de voorkeur geniet dan wel indien u nadere informatie wenst, dan kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met de heer E. Steijns (telefoon 06-12081686) van de afdeling Openbare Werken