aanwijzen van 2 parkeerplaatsen elektrische voertuigen

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Publicatiedatum
27-06-2019
Einddatum
08-08-2019
Kaart behorende bij: aanwijzen van 2 parkeerplaatsen elektrische voertuigen

 

Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft besloten om twee parkeerplaatsen in de Kerkstraat en gelegen naast het Kultuurhus ’t Lossers Hoes, aan te wijzen als locatie met als specifieke doel het opladen van elektrische voertuigen.

Tot dit besluit is gekomen omdat de gemeente Losser, in het kader van het realiseren van openbare laadinfrastructuur, deelneemt aan de concessie Overijssel en Gelderland en de hierbij behorende invulling geven aan de “Basis op orde”.

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft besloten om twee parkeerplaatsen in de Kerkstraat en gelegen naast het Kultuurhus ’t Lossers Hoes, aan te wijzen als locatie met als specifieke doel het opladen van elektrische voertuigen.

Tot dit besluit is gekomen omdat de gemeente Losser, in het kader van het realiseren van openbare laadinfrastructuur, deelneemt aan de concessie Overijssel en Gelderland en de hierbij behorende invulling geven aan de “Basis op orde”.

 

Het besluit, inclusief de bijbehorende tekening, ligt met ingang van

28 juni 2019 voor een periode van zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Losser in het Kultuurhus ’t Lossers hoes te Losser.

Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:

  • Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur;
  • Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
  • Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.

 
Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90,
(7580 AB) Losser.

Procedure

Het besluit, inclusief de bijbehorende tekening, ligt met ingang van

28 juni 2019 voor een periode van zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Losser in het Kultuurhus ’t Lossers hoes te Losser.

Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:

  • Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur;
  • Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
  • Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.

 
Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90,

(7580 AB) Losser