Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
18-06-2019
Einddatum
30-07-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Centrum Management Losser voor het houden van het evenement ‘Sportinfomarkt’ op zaterdag 29 juni 2019 van 12:00 uur tot 16:00 uur op het perceel Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser.¹
Datum bekendmaking 18 juni 2019.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.