Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser O 1389
Publicatiedatum
19-06-2019
Einddatum
31-07-2019

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

De Lutter Muzikanten voor het houden van het evenement ‘Muziek onder de bomen’ op zondag 23 juni 2019 in het centrum van de Lutte. ¹
Datum bekendmaking 19 juni 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.