Aanvraag om omgevingsvergunning Mekkelhorsterstraat 40, 7588 PK Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PK 40
Publicatiedatum
26-06-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Mekkelhorsterstraat 40, 7588 PK Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verbouwen van de gevel van een woonboerderij op het perceel Mekkelhorsterstraat 40, 7588 PK Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.