gehandicaptenparkeerplaats Kostersgaarden 89

Type bekendmaking
gehandicaptenparkeervergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581GR 89
Publicatiedatum
26-09-2019
Einddatum
07-11-2019
Kaart behorende bij: gehandicaptenparkeerplaats Kostersgaarden 89

Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft besloten om een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen aan de Kostersgaarden te Losser.

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft besloten om een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen aan de Kostersgaarden te Losser.

 
 

Procedure

Het besluit, inclusief een bijbehorende gewaarmerkte tekening, ligt met ingang van

26 september 2019 voor een periode van zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Losser in het Kultuurhus ’t Lossers hoes te Losser.

Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:

Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur;

Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;

Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.
 
Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90,
(7580 AB) Losser.