Aanvraag om omgevingsvergunning Bookholtlaan 7, 7581 BB Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581BB 7
Publicatiedatum
25-09-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Bookholtlaan 7, 7581 BB Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verplaatsen van een fietsenstalling op het perceel Bookholtlaan 7, 7581 BB Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.