Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet bij Landgoed Twente Fair in de Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LH 12
Publicatiedatum
15-07-2019
Einddatum
26-08-2019
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet bij Landgoed Twente Fair in de Lutte

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

Bosch- Wensink Cateringservice voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het evenement Landgoed Twente Fair op de volgende dagen en tijden:
-    Zaterdag 26 oktober 2019 van 09:00 uur tot 18:00 uur;
-    Zondag 27 oktober 2019 van 13:00 uur tot 18:00 uur. 
Datum bekendmaking 15 juli 2019.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.