Vaststelling wijzigingsplan “Bestemmingsplan Losser dorp wijzigingsplan Oldenzaalsestraat 39” te Losser

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AS 39
Publicatiedatum
17-07-2019
Einddatum
28-08-2019
Kaart behorende bij: Vaststelling wijzigingsplan “Bestemmingsplan Losser dorp wijzigingsplan Oldenzaalsestraat 39” te Losser

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het wijzigingsplan “Bestemmingsplan Losser dorp wijzigingsplan Oldenzaalsestraat 39” te Losser  op 16 juli 2019 is vastgesteld. Er zijn geen wijzigingen op het ontwerp wijzigingsplan aangebracht.

Beschrijving

Het vaststellingsbesluit met het wijzigingsplan ligt met ingang van 25 juli 2019 tot en met 4 september 2019 gedurende zes weken ter inzage.

Het wijzigingsplan voorziet er in een wijziging van de geldende bestemming “Bedrijf” in de bestemming “Wonen”.

In de periode dat het wijzigingsplan ter inzage ligt, kan degene die kan aantonen dat hij/zij niet in staat is geweest om tegen het ontwerp wijzigingsplan  een zienswijze in te dienen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ook kunt u tijdens deze vorengenoemde periode een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.

Procedure

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt  in werking op de dag na de dag waar op de beroepstermijn afloopt. U vindt  de stukken ook op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Losser, 24 juli 2019

Publicatie
1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen