Sloopmelding Mekkelhorsterstraat 29, 7588 PL Beuningen

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7588PL 29
Publicatiedatum
24-07-2019
Kaart behorende bij: Sloopmelding Mekkelhorsterstraat 29, 7588 PL Beuningen

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Saneren van een asbesthoudende vlakke plaat in de spouw ter hoogte van het keukenraam en de hal op het perceel Mekkelhorsterstraat 29, 7588 PL Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.