Ontwerp-bestemmingsplan “Keizershofje”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581GR 44
Publicatiedatum
24-07-2019
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan “Keizershofje”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 25 juli 2019 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt  het ontwerp-bestemmingsplan “Keizershofje”.

Beschrijving

Het bestemmingsplan betreft het voornemen om in het centrum van Losser een woonlocatie mogelijk te maken 22 woningen. Het plan is tijdens een informatiebijeenkomst op 5 juni 2019 in hotel Marktzicht toegelicht.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Keizershofje kan met ingang van 25 juli 2019 tot en met 4 september 2019  tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 24 juli 2019

Publicatie

1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen