Aanvraag om omgevingsvergunning Gilderhauserweg, kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 8517

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser I 8517
Publicatiedatum
24-07-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Inrichten van een depot voor tijdelijke opslag van vrijkomende partijen zand uit het project Gronausestraat-Noord in Losser op een perceel aan de Gilderhauserweg, kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 8517.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.