Vaststelling Beleidsnotitie: Ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
24-04-2019
Kaart behorende bij: Vaststelling Beleidsnotitie: Ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 9 april 2019 de Beleidsnotitie “Ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente” heeft vastgesteld.

Beschrijving

De Beleidsnotitie geeft inzicht in de gebieden waar grootschalige zonnevelden mogelijk worden geacht en onder welke voorwaarden, zoals landschappelijke inpassing, kwaliteitsinvesteringen en participatie mogelijkheden.

De Beleidsnotitie ligt vanaf 12 april 2019 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.

Procedure

De Beleidsnotitie treedt de dag na bekendmaking in werking. Tegen de vaststelling van deze Beleidsnotitie staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

Losser, 17 april 2019

Publicatie
1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl
3.            www.overheid.nl

Bijlagen