Sloopmelding Kloppenstraat 78, 7581 EE Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581EE 78
Publicatiedatum
24-04-2019
Kaart behorende bij: Sloopmelding Kloppenstraat 78, 7581 EE Losser

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Slopen van een asbesthoudend dakbeschot op het perceel Kloppenstraat 78, 7581 EE Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.