Ontwerp “bestemmingsplan Buitengebied vzp16, partiële herziening Landgoed Oldenzaalsestraat De Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
25-04-2019
Kaart behorende bij: Ontwerp “bestemmingsplan Buitengebied vzp16, partiële herziening Landgoed Oldenzaalsestraat De Lutte”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 25 april 2019 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan bestemmingsplan Buitengebied vzp16, partiële herziening Landgoed Oldenzaalsestraat De Lutte”, met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vzp16ph01-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Nabij het erf Oldenzaalsestraat 151 wordt een nieuw landgoed gerealiseerd op grond van de “Beleidsnotitie Rood voor rood met gesloten beurs en Nieuwe Landgoederen”. Er worden twee woonbestemmingen gerealiseerd ter grootte van 1.000 m2, waar een landhuis met een maximale inhoud van 2000 m3 en een woning van 750 m3 mogelijk worden gemaakt. Als maatschappelijke tegenprestatie voor de ontwikkeling van het landgoed zal 4,5 hectare cultuurgrond worden ingericht als bos- en/of natuurterrein en wordt het geheel opengesteld voor het publiek (wandelaars). Tevens wordt een nieuw (openbaar) wandelpad aangelegd. Er worden parkeerplaatsen aangelegd voor bezoekers.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken kan met ingang van donderdag 25 april 2019 voor een periode van zes weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 24 april 2019

Publicatie
1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen